Update november 2018:

Geacht bestuur,

Zoals wij in onze brief van 1 augustus jl. reeds hebben aangekondigd heeft het AB in haar vergadering van 20 juni jl. besloten om in het voorjaar van 2020 een landelijk concours te organiseren. Om goede reclame te kunnen maken en met name aandacht te vragen voor de mannenkoorzang in Nederland vindt het AB dat hierbij het plezier in het zingen en het enthousiasme van de koorleden voorop dient te staan.

Het AB stelt daarom voor om af te wijken van het landelijk concoursreglement en geen verplichte nummers te hanteren en ook af te stappen van de categorale indeling A t/m D. Het evenement zal daarom het karakter krijgen van een mannenkoorfestival.

Wij hebben inmiddels aan een vijftal potentiële juryleden advies gevraagd welke beoordelingscriteria zij voldoende achten om de koren te kunnen beoordelen. De juryleden hebben zich unaniem uitgesproken, dat de volgende tien criteria voldeden om de koren op een eerlijke wijze te kunnen vergelijken:

  1. Technische criteria: Zuiverheid, Ritmiek/metriek, Uitspraak/dictie, Klankkwaliteit
  2. Artistieke criteria: Tempo, Beweging/frasering, Dynamische schakering, Interpretatie
  3. Podiumpresentatie: Interactie dirigent/koor
  4. Programma: Programmakeuze/volgorde  

Daarnaast willen we een aparte beoordeling toevoegen met betrekking tot de podiumpresentatie. De jurering wordt onder couvert afgegeven en alleen de winnaars worden bekend gemaakt met het totaal aantal behaalde punten. Dit wordt reeds in sommige regio’s naar tevredenheid van de deelnemende koren toegepast.

Alvorens wij tot de organisatie van een landelijk mannenkoorfestival overgaan willen wij graag weten of hiervoor überhaupt belangstelling bestaat?

Wij verzoeken uw reactie te mailen naar de ambtelijk secretaris Henk Bargboer; Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Namens het algemeen bestuur van het KNZV,

Koos van Herk, secretaris                             

 

 

Aan : Deelnemende koren Concours 2020                                           Vught, 23 oktober 2018

 

Geacht Bestuur,

Het doet ons deugd, dat er tot op heden 6 koren positief hebben gereageerd op onze oproep deel te nemen aan een eventueel te houden concours in 2020.

Voorafgaand aan dit concours zullen er in oktober/november 2019 voorrondes worden gehouden. Op dit moment hebben nog niet alle koren gereageerd.

Er zal nu door het Landelijk Algemeen Bestuur geïnventariseerd worden, hoe groot de deelname is vanuit de overige districten in Nederland en/of het houden van een concours voldoende draagvlak heeft. Dat overleg zal in november a.s. plaatsvinden.

 

Wij zullen u z.s.m. op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen.

De tot nu toe aangemelde koren zijn onderstaand vermeld.

De Karawanken

Het Astens Mannenkoor

Mannenkoor Lambardi

ABS Steenbergen

Boxmeers Vocaal Ensemble

Nuenens Mannenkoor 

Met vriendelijke groeten,

Handtekening

 

Rinus Schreuder.

 

 

Geacht bestuur,


De vakantieperiode van onze koren is nu weer voorbij en zijn de wekelijkse repetities weer begonnen. Mooi repeteren voor de najaar optredens die zijn gepland.
Dat betekent ook dat de komende maanden er weer een jaarprogramma voor komend jaar 2019 zal worden opgesteld.
Daarom benaderen wij jullie nu, omdat in het landelijk bestuur KNZV in haar vergadering kort voor het zomerreces besloten heeft een landelijk concours te organiseren.
Om goede reclame te kunnen maken en met name aandacht te vragen voor de mannenkoorzang is het bestuur van mening dat hierbij het plezier in het zingen en het enthousiasme van de koorleden voorop dient te staan.In het voorjaar van 2020 wil het bestuur het landelijk concours organiseren.
Dit houdt dus in dat de regio's eind 2019 een regionaal festival dienen te organiseren.
Voor het landelijk festival/concours willen wij de 2 beste koren van de 5 landelijke regio's  uitnodigen.
Het landelijk bestuur wil afwijken van het eerder gehanteerde concoursreglement en geen verplichte nummers hanteren en ook afwijken van indeling categorieën.
De beoordelingscriteria worden momenteel samengesteld door de beoogde juryleden.Ons verzoek is om voor eind september a.s. aan het secretariaat te willen vermelden of jullie als bestuur/zangkoor hiervoor interesse hebben, dit is uiteraard nog geen aanmelding.Vooraankondiging VR nieuwe stijl.
In de Verenigings-/ledenraad van 21 april jl. is door de leden aangegeven dat er behoefte bestaat om de VR aantrekkelijker te maken en niet alleen bijeen te komen voor het behandelen van huishoudelijke zaken.
Tijdens de najaarsvergadering van het KNZV wil het bestuur een Verenigingsraad bijeenkomst nieuwe stijl organiseren.
Welke inhoudelijke zaken m.b.t. de mannenkoorzang zou u daar aan de orde willen stellen of wellicht een spreker voor een specifiek onderwerp willen uitnodigen.
Ons bestuur wil graag hierover meer worden geïnformeerd door jullie als bestuur.Met groet verblijvend en in nadere afwachting van jullie reacties.


Frans Verhallen,
Bestuur KNZV Brabant-Zeeland.