Zingen met vluchtelingen

Naar aanleiding van vragen van koren en korenbonden hoe om te gaan met vluchtelingen heeft Koor Netwerk Nederland in overleg met Europa Cantat apart cursus materiaal ontwikkeld.

Deze informatie kun je vinden op www.singmein.eu

Tekst is uitgegeven door Europa Cantat: het mag gratis gedownload, verspreid en geprint worden.

Dit betreft cursus materiaal voor ( in het Nederlands)

    • Zingen met groepen jonge vluchtelingen
    • Jonge mensen met een migratieachtergrond opnemen in bestaande koren
    • Werken in een schoolcontext
    • Repertoire Quide ( alleen in het engels)